Itt böngészel most: everybodyballet.hu » Gyógytorna » SCIO állapotfelmérés

A SCIO rendszer (Scientific Consciousness Interface Operation System)

Kutatás:

Hogy született meg a SCIO – avagy a fizikai háttér?

Több zseniális tudós munkájának köszönhetően (egyes tudós körök, mint pl. a Royal Rife, támogatták az elektromos energia és frekvencia új síkon való tanulmányozását, amelyek különböző anyagok elektromos tulajdonságait “vizsgálták”) ma már tudjuk, hogy minden anyag egyedi elektromos frekvenciával, ill. rezgéssel rendelkezik: tehát minden anyagot minden más anyagtól egyedi, elektromos tulajdonsága különbözteti meg. W. Otto Schumann nevéhez kötődik az a felfedezés, mely szerint egész világunkat egy igen alacsony 7,8 HZ frekvenciájú rezgés járja át, amely a Földön mindenütt jelen van, mégpedig a földfelszín és az ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatás eredményeképpen.

A Schumann-hullámok 1978-ban kerültek az érdeklődés középpontjába, amikor kiderült, hogy megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfa-hullámainak rezgésszámával, amelyek az álom és az ébrenlét határán jelentkeznek a hippocampusban.

A Schumann-hullámok igazi jelentőségére azonban a NASA megfigyelései mutattak rá, amikor az űrállomásokon tartózkodó legénységnél megfigyelték, hogy ha ez a rezgéstartomány eltűnik, az emberi szervezet állapota rohamosan romlani kezd. Ezzel együtt arra is rájöttek, hogy amennyiben képesek ezt a frekvenciát mesterségesen gerjeszteni az űrállomásokon, egyrészt fenntartható az egészséges állapot, másrészt rájöttek, hogy hullámok/rezgések útján képesek távolról szkennelni az űrhajósok egészségi állapotát, és szükség esetén beavatkozni. 

Dr. Reinhard Voll az ötvenes években a biorezonancia tudományának úttörője volt. A Voll név, ill. módszer valószínűleg sokak számára ismert. Voll a kutatásaihoz számos egyéb, az emberi test elektromos energiájáról szóló tanulmányt vett át. Már régebbi kutatások is azt igazolták, hogy az anyag egyes tulajdonságai megváltoznak, amint azon különböző erősségű áramot vezettek át. Ugyanúgy, ahogy egy magas frekvencia képes eltörni egy üvegpoharat, speciális frekvenciák rezonáns frekvenciatartományuk növelésével képessé válnak arra, hogy betegségek kórokozóit pusztítsák el. Hasonló módon lehet az emberi test szöveteit támogatni és erősíteni az egészség megtartása céljából. Az alapján, ahogy a sejtek a különböző elektromos frekvenciákra reagálnak, lehet fiziológiás elváltozásokat is időben felismerni. 

Az 1980-as években F.A.Popp utalt rá, hogy testünkben másodpercenként vegyi folyamatok milliárdjai (3*1016 vegyi folyamat/sec) mennek végbe. Ami sejtenként, másodpercenként kb. 7000 kémiai reakciót jelent.

Mae Wan Ho, a genetikus biokémia doktora pedig azt fedezte fel, hogy a sejtek minden biokémiai folyamatát megelőzi egy elektromágneses aktivitás. Ezzel megszületett a biológia egy új korszaka, a kvantum-biológia.

A modern orvostudomány nem tudna létezni az olyan diagnosztikai eljárások nélkül, mint az EKG, EEG, EMG, amelyek a szív, az agykéreg és a vázizomzat elektromos aktivitását mérik. 

A természettudományok megfigyelései alapján tehát nyugodt lélekkel kijelenthetjük, hogy testünk minden egyes piciny sejtje egy elektromágneses egység, amely külső energia hatására elektromos impulzussal reagál, vagyis kommunikál. 

Így tehát az élet kémiai anyagok által hordozott elektromágneses energiák végtelenül intelligens kölcsönhatása.

Dr. Masaru Emoto fantasztikus fotókkal járult hozzá ahhoz, hogy felismerjük mekkora szerepe van érzéseinknek, gondolatainknak az anyag szerkezetváltozására – azaz milyen erővel vagyunk képesek kommunikálni a fizikai sejttel. 

Emoto a vízmolekulák szerkezetét mutatta meg különböző hatások előtt és után. Képei magukért beszélnek. 

A tapasztalatok alapján, a SCIO rendszerben valóban sokszor látni azt, hogy a gondolatnak teremtő ereje van – vagyis Emoto úrnak igaza van. Különösen a hormonális rendszer elváltozásainál találkozunk azzal, hogy a góc forrása a fejben, azaz a legfelsőbb hormonális központban van…amelyek legtöbbször nagyon negatív gondolatok között kell működjenek. 

A SCIO rendszer azt az energetikai kommunikációs hálózatot használja fel, amely a sejtekben és köztük működik, egyfajta energiamezőként, hálózatként megjelenve. 

Ezt az energia kisugárzást, amely mindent körülvesz biofotonoknak nevezték el.

A mi fizikai valóságunkban is számos fotó bizonyítja már, hogy az élő szervezetek fényt bocsájtanak ki magukból – azaz valamilyen frekvenciasávban világítanak.

Még a nyelvünk is őrzi, hogy valaki “sugárzik a boldogságtól”,  “jó / negatív kisugárzású” stb.

Működése:

SCIO EDUCTOR rendszer ma világszerte a vezető elemző és terápiás készülék. A készülék méri a kliens elektromos reakcióképességeit, és ezt biológiai reakciós rátaként, ill. a test biológiai reakcióképességeként határozza meg. Amikor az emberi testet a Xrroiddal (azaz biológiai sebességgel) teszteljük, akkor megkapjuk a páciens egyes anyagokra vonatkozó egyedi reakcióját.

Tri-vektor energiamezők: 

A kliens testében az elektromos potenciálokat, a feszültséget, az áramerősséget és az ellenállást mérjük (feszültség, azaz maga az elektromos áram = áramerősség x ellenállás), és az ez alapján kiszámítható matematikai változó kiértékelésre kerül. A terapeuta rengeteg, a harmonizáláshoz és véleményezéshez nélkülözhetetlen információt kap. A feszültség, áramerősség és ellenállás közti viszony lehetővé teszi az egyes vizsgált információk háromdimenziós ábrázolását. Így hologram hatást érünk el, amellyel a test energetikai rendszerében lévő minden anyagot három dimenzióban ábrázoljunk. Ezer és ezer különböző anyag elektromos potenciáját tárolja, és elemzi a rendszer. A háromdimenziós vizsgálati rendszer meghatározza a kliens elektromos stimulálásra adott válaszát. Így a kliens energetikai igénye és frekvencia mintája pontosan meghatározható.

Autó fókusz:

Az auto fókusz technikát szintén Nelson professzor közreműködésével fejlesztették ki. Ennek lényege, hogy mialatt különböző, az ember fiziológiájával harmonizáló vagy patológiás frekvenciák hatnak a testre, a SCIO EDUCTOR rendszer az erre mutatott reakcióit méri. A biofeedbacken keresztül a gép a terápiás beállításokat automatikusan szabályozza, így a program minden egyes kliens mindenkori egészségi helyzetéhez egyénileg alkalmazkodik. A test frekvenciamintákra mutatott mindenkori reakciója alapján a SCIO EDUCTOR rendszer a kiválasztott terápiát módosítja. A SCIO rendszer a kezelések beállításait a terapeuta közbeavatkozása nélkül önállóan fókuszálja. 

Kibernetikus összeköttetés: 

A SCIO EDUCTOR rendszer egyedülálló kibernetikai összeköttetése mérhetővé teszi a biológiai sebességgel folyó reakciók energetikájában mutatkozó eltéréseket. Ezeket az energetikai kilengéseket a gép automatikusan korrigálja, mikor felismeri a normál értékektől való eltérést.

A program energetikailag kódolt kérdést tesz fel a szervezetnek és méri hogyan változnak annak impulzusai. A több mint 9000 anyag ( vírusok, vitaminok, aminosavak, lipidek, zsírsavak, növények, allergének, baktériumok, gombák, méreganyagok, kromoszómák, szintetikus gyógyszerek stb) mindegyikére jellemző 1-1 impulzus, melyet a készülék generál és az elektródák továbbítanak. Ezekre az impulzusokra, a mért személy elektrofiziológiás választ produkál, és a program érzékeli ezen rezgésszámokat. Ezután a program rendszerezi mely energetikai impulzusokra reagálunk legerősebben.

Rangsorolja a legmagasabb kockázati tényezőket, majd jelzi, mely szerveink a leginkább terheltek, hol mutatkoznak energetikai problémák, milyen területeken lehet a szervezetünkben eltérés. A terápiát vezető a program segítségével  javasol életmódot, diétát, mozgást, különböző ásványi anyag, vitamin és enzim tartalmú kiegészítőket, aminosavakat, valamint megtudhatjuk, milyen orvosi vagy egyéb terápia alkalmas a vizsgált személynek. A tesztelés után a program többféle harmonizálást végez el, automatikusan kiválasztva az adott személynek a legmegfelelőbbet. Amennyiben a páciens nem változtat az életmódján és gondolkozásán, a test frekvenciája ismét elindul a helytelen irányba, a diszharmonikus állapot felé – ami ismét problémát okozhat! 

A SCIO rendszer a tesztelés során kapott eredmények alapján pedig teljesen egyedi kezelést állít össze a páciens számára, vagyis nem egy automatikus protokoll jellegű működés és kezelés történik.

Az állapotfelmérés után a visszakezelés során is folyamatosan monitorozza, teszteli a páciens energetikai reakcióit, és annak megfelelően szükség esetén változtat például a kezelés erősségén. Tehát a kezelés során állandóan kommunikál a test energetikai rendszerével. A rendszer elképesztően intelligens! Gyakorlatilag folyamatosan kommunikál nem csak a páciens “testével”, hanem azzal is, a ki a kezelő szerepét tölti be. Időnként extra üzeneteket küld a kezelő számára.

A SCIO rendszer számos tudatalatti választás alapján kezeli a pácienst, tehát a kezelés egy részénél a kezelőnek gyakorlatilag nincs dolga azzal, hogy eldöntse, milyen jellegű terápiás módot a szervezet mely részén indítson el, illetve meddig tartsa azt fenn. A test energetikai jelzései alapján a SCIO rendszer érzékeli a legfontosabb kezelési területeken, és megteszi a javaslatát, hogy hol kell belenyúlni a folyamatokba.

Az eljárás biológiai reakciósebességgel tesztel, és lehetővé teszi, hogy egy 5 perces teszt alatt nagyjából 18 ezer adatot gyűjt össze! 

Egészségügyben:

Jelenleg több ezer egészségmegóvó praktizáló használja világszerte a készüléket.

Orvosok, állatorvosok, csontkovácsok, pszichológusok, hypnoterapeuták, fogorvosok, kineziológusok, akupunktúrával kezelők, masszázs terapeuták, természetgyógyászok, homeopaták, kutatók és egyéb megfelelő képesítéssel rendelkezők.

Az egészségmegőrző terapeuták hatékony és finom ráhangolódással tudják megcélozni ügyfelük stresszeit. Nagyon személyes a kezelés. A terapeutának emocionálisan nagyon szenzitívnek kell lennie, míg tudományos és egészségügyi témakörben nagyfokú racionalitásról kell tanúskodnia. A terapeuta szerepe ezért nagyon lényeges. A SCIO Quantum Biofeedback a jövőben meghatározó szerepet fog betölteni az egészségmegóvás, relaxáció, a stresszcsökkentés és fájdalomcsökkentés területén.

Orvosi felhasználása a diagnosztika és a differenciál diagnózis felállítása során létfontosságú!

Ugyanakkor a diagnosztizálás talán a legképlékenyebb része a mai egészségügynek, ha ott elcsúszik az ügyünk, akkor nehéz rajta korrigálni.

Az orvos helyzete sem könnyű, hiszen megkapja, hogy íme itt a panasz, de merre indítsa el a betegutat… Néha bizony nem könnyű a döntés, hiszen nem láthat belénk. A világon ma már rengeteg orvos használ pont ezért olyan eljárásokat, mint pl. a SCIO rendszer, mert fenti eldöntését hihetetlen módon megkönnyíti, továbbá a megfelelő gyógyszer kitesztelésére is módot ad (így megkönnyítve az azonos indikációkban rendelhető készítmények közötti döntést), de a rendszerrel azonnal megkezdheti a test működésének fájdalommentesítését.

A SCIO Nelson már az energetikai rendszer eltéréseit érzékeli, ezért hamarabb jelzi az abnormális irányba haladó folyamatot, mint hogy fizikai tünetek jelentkeznének! Így a megelőzésben is óriási szerepet játszik, mert megmutatja a rizikófaktorait.

A teszt végén a gép jelzi a páciens különböző tesztanyagokra (kórokozók, gyógyszerek, allergének, stb.) való reakciójának jellegét, mértékét. A SCIO az egyetlen rendszer a világon, amely több mint 50 különböző bioenergetikai – elemző és terápiás eljárást egyesít magába. Azaz a szakosodás miatti szétzilált diagnosztikai eljárások helyett, minden tünet mögött a háttérben lévő, felsőbb okot keresi és kezeli. Számára a test egy tökéletesen összefüggő rendszer, amit ennek megfelelően kezel. A kezelés vegyszermentes, semmiféle gyógyszerre, kontrasztanyagra nincs hozzá szükség.

Pszichológia:

Emellett szintén megdöbbentőek a tapasztalatok arról, hogy mennyire pontosan érzékeli az ember aktuális jelenlegi lelkivilágát, és a gondolatait, akár már pár perc kezelés után. Illetve a mintát, hogy az ember milyen pszichés háttérrel rendelkezik, vagy milyen negatív tényezőknek van kitéve egy huzamosabb ideje, és az mikor történt.

A SCIO rendszer szerepének súlya tehát abban emelhető ki, hogy a test egyfajta energetikai szkennelése révén képes felismerni ezeket az abnormális mintákat, gondolati beidegződéseket, és a visszakezelés útján a helyes mederbe terelni újra a rendszert, ezzel lehetőséget adva a szervezetnek arra, hogy elinduljanak az öngyógyító, ill. regenerálódó képességei, és akár megelőzhető, akár enyhíthetővé vagy kontrollálhatóvá tegyék a fizikális problémát.

Ám elképesztő hatékonysággal hívja fel a figyelmet arra, hogy hol nem működik jól a rendszer, mit tegyünk, hogy segítsünk a szervezetnek regenerálódni, illetve, ha már kialakult a baj, rendszeres alkalmazása segít enyhíteni, kontrollálni a tüneteket. Egyesek szerint néha sokkolóan őszinte “megjegyzései” vannak a belső lelki folyamatokkal kapcsolatban, ezáltal komoly tükröt tartva az embernek. 

SCIO állapotfelmérés:

Első vizsgálat 2 óra 20.000 Ft
Második “kontroll”/kezelés 1,5 óra 10.000 Ft

Vissza a főoldalhoz…